The Terra Projeckt at BWA Przemysl (PL)

20.06.–08.07.2014

The Terra Project is an art project initiated by Hannes Egger in commemoration of the outbreak of the First World War, which also reflects on the nature of the commemoration itself, as the project aims to actively participate in commemorative events and to deal with remembrance in an artistic way. It focuses on the events of the first months of the war, at a time when many Tyroleans were already involved, before Italy entered the war in May 1915. From August 1914 to December 1917, Galicia, the easternmost region of the Austro-Hungarian Empire, was the scene of the exceedingly bloody Eastern Front, at which many soldiers lost their lives.

For this performative art project, soil will be extracted from the former battlefields in Perzemysl (PL) and brought overland to the fortress of Franzensfeste/Fortezza in South Tyrol. The journey will be documented as a trip across Central Europe, in other words from a historic front to another historic front. In a corner of the the fortress of Franzensfeste/Fortezza, the earth will be distributed and potatoes grown in the resultant temporary field. The final performance will be a “Potato Festival” at which these potatoes will be boiled and served.
The Terra Project / Projekt Terra autorstwa Hannesa Eggera upamiętnia wybuch I wojny światowej. Jednocześnie stanowi refleksję nad istotą samego upamiętnienia, ponieważ celem projektu jest aktywne uczestnictwo w rocznicowych obchodach oraz uczczenie pamięci w sposób artystyczny. Tematem projektu są wydarzenia, które miały miejsce w pierwszych miesiącach wojny, w czasie, kiedy wielu mieszkańców Tyrolu brało już udział w działaniach wojennych, przed przystąpieniem Włoch do wojny w maju 1915 r. Od sierpnia 1914 r. do grudnia 1917 r. Galicja, najbardziej wysunięty na wschód rejon Monarchii Austro-Węgierskiej, stanowiła niezmiernie krwawy front wschodni, na którym wielu żołnierzy straciło życie.
 
Na potrzeby tego artystycznego wydarzenia ziemia z obszarów, na których niegdyś znajdowały się pola walki w Przemyślu (Polska), zostanie wydobyta i przewieziona drogą lądową do fortecy Franzensfeste/Fortezza w południowym Tyrolu. Przejazd będzie udokumentowany jako podróż wzdłuż Europy Środkowej; innymi słowy, od jednego frontu historycznego do drugiego. Ziemia zostanie złożona w rogu fortecy Franzensfeste/Fortezza, a na powstałym polu posadzone będą ziemniaki. Ostatni etap performansu to Festiwal ziemniaka, podczas którego ziemniaki zostaną ugotowane i podane.

 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA W PRZEMYŚLU
Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego
T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 678 3881 e-mail:galeria_przemysl@pro.onet.pl
www.bwaprzemysl.pl
dyrektor Janusz J. Cywicki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s